Hírek

Hírek

M3-as metró: bemutatjuk, hogyan ellenőrzik az alagútban végzett elektromos munkákat

M3-as metró: bemutatjuk, hogyan ellenőrzik az alagútban végzett elektromos munkákat

Nemrég megjelent szakértői cikkünkben a felújítás alatt lévő M3-as metró alagúti munkálatainak minőségellenőrzési vizsgálatait, valamint az MMT, vagyis a Minőségbiztosítási- és Mintavételi Terv mibenlétét ismertettük. Most az elektromos munkák, a gyengeáramú távközlési rendszerek, valamint a biztosítóberendezések felülvizsgálatát mutatjuk be. Az információk összegyűjtésében ezúttal is Ludvigh Eszter okleveles közlekedésépítő-mérnök, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. technológusa, a projekt minőségbiztosítási vezetője volt segítségünkre. 

Az M3-as metró alagútjában történő rekonstrukció egy rendkívül összetett munka, amely során számos műszaki terület érintett. Emiatt más és más jellegű vizsgálatok, mérések szükségesek.

Elektromos munkák esetén ilyen például a kábelek és szekrények szigetelés ellenállás mérése, de ilyenek az érintésvédelmi mérések, a földelési ellenállás mérés, a 3. sínek dilatációs átkötéseinél az átmeneti ellenállás mérése, vagy éppenséggel az új világítás fényerősségének ellenőrzése. A falra rögzített lámpatestek, és a kábeltartó szerkezetek rögzítését kihúzó vizsgálattal tesztelik.

 

Áramkörök ellenállás mérése

 

A metró egyik legfontosabb eleme a földelési rendszer, amely kialakítása egybefüggő egyenpotenciál hálózattal (EPH) történik, amelyre minden fémes objektumot bevizsgáltan lehet bekötni.

Mint azt korábbi cikkünkben említettük: minden vasútépítési munka során szükség van technológiai laboratóriumra. Az elektromos vizsgálatok tekintetében sincs ez másképp, ebben az esetben a Veiki-VNL Kft. működött közre, például a kitérőkbe épülő szigetelőgyűrűk villamos szilárdsági vizsgálataival vagy a kábeltartó rendszerek tűzállósági ellenőrzésével.

 

Kábeltartót rögzítő dübel kihúzó vizsgálata
HAT28 készülékkel

 

A biztber tesztelése kiemelt fontosságú

A biztosítóberendezés ellenőrzése is sokféle módon történik. Az egyenáramú vontatás miatt a pálya megfelelő ballasztellenállása a biztosítóberendezés működése érdekében elsődleges. A kábelek szigetelésellenállás- és földfüggetlenségi mérése elengedhetetlen feltétele az átadásoknak. A berendezések felújítása egyrészt külső téren történik. Például

  • a jelzők színképláthatósági vizsgálata,
  • autostopok és jelzők kapcsolatának ellenőrzése, valamint
  • átadás előtt a stopra futás tesztelése is a pályában történik, továbbá
  • kitérők üzembehelyezése során a váltók állítóerejének, a visszamaradó erőnek a számszerűsítése a feladat, majd akadálypróba, illetve a forgalomirányítási körzetekkel való kapcsolat meglétének ellenőrzése.

 

Sín dilatációnál átmeneti ellenállás mérés

 

A belső téri (forgalomirányító központból levezényelt) feladatok elsődlegesen a logikai függőségi vizsgálatokat vonják maguk után, pl. engedélyezett menetek megléte, tiltott menetek kizárása, önműködő jelzőüzem helyes működése. Az M3-as metró felújítás egyik fő feladata a Domino rendszerre tipizált egységek felújítása, ami tesztüzemelés után kerül végleges helyére, üzembe.

 

Az M3 vonalán teljesen megújul a tűzjelző rendszer

A fent felsoroltakon túl a gyengeáramú távközlési rendszerekhez is végeznek kábelméréseket, érintésvédelmi ellenőrzést. Ezen kívül az utazóközönség által használt berendezések, így a hangos- és vizuális utastájékoztatás tesztjeit is el kell végezni. Előbbinél akusztikai mérés történik, ami beszédérthetőséget jelent. Utóbbi esetben azt tesztelik, hogy a megfelelő táblán a megfelelő információ jelenik-e meg. Fontos még a szünetmentes megtáplálások vizsgálata, vagy a váratlan események utáni rendszer feléledés megfelelőségének elemzése, valamint adatmentés ellenőrzés is történik.

 

Akusztikai vizsgálat mérési terve

 

Az M3 metró teljesen megújuló tűzjelző rendszerét, amely a közlekedés meglétének elengedhetetlen feltétele, a szakemberek a katasztrófavédelemmel közösen végzik, és végül hatósági engedély alapján érkezik meg rá a használatba vételi engedély.  

 

Ma már elengedhetetlenek a fotók a dokumentáció során

Az M3-as metró felújításának lényeges munkarésze az alagút falazat szigetelése. Ennek során törekedni kell az évtizedek alatt kialakult vízbetörések megszüntetésére, az alagútba jutó vizek kizárására. A falazat javítása jellemzően injektálások formájában történik.

 

Alagútfal injektálás, nyomásmérés

 

Ennek minőségellenőrzése kevésbé jól számszerűsíthető, mint a már említett egyéb ellenőrzések, hiszen maga a bekerülő anyag mennyisége vagy az injektálás alatt elért nyomás még önmagában nem ad egzakt információt a fal mögött lévő ismeretlen méretű üregről.

Ezért itt kifejezetten fontos dokumentálási mód a szemrevételezéskor készített fénykép. Így a vízbejutás helyéről alapállapotban készített fotó, majd az injektálás, javítás utáni jó minőségű, színes fénykép készítése meghatározó része a minősítő dokumentációnak.

Fényképet más egyéb esetben is használnak a minőségbiztosítás folyamat során, például a felszíni munkák kapcsán az építési naplóban kért takarási engedélyt is fotókkal támasztják alá, illetve vizsgálatokat, méréseket is dokumentálnak fényképekkel.